TEACHING AND NON-TEACHING STAFF

Sl. No. Name Designation
1 R. Singaravelavan
 R. Singaravelavan
Principal
2 Arun Raghav
 Arun Raghav K
Lecturer cum Instructor
3 Naveen Najeeb
 Naveen Najeeb
Lecturer Cum Instructor
4 Ranjit Kumar
 Ranjit Kumar
Lecturer cum Instructor
5 Abhilash Sreedharan
 Abhilash Sreedharan
Assistant Lecturer
6 Syam Kumar P.S
 Syam Kumar P.S
Assistant Lecturer
7 E.C.Raveendran
 E.C. Raveendran
Office Superintendent cum Accountant
8 Dhannia M P
 Dhannia M.P
Store Keeper
9 Sangeetha. K
 Sangeetha K
Upper Division Clerk
10 Anoop Kumar .M
 Anoop Kumar M
Supporting Staff
11 Dileep Kumar.K
 Dileep Kumar K
Supporting Staff
12 Sathyan T.N
 Sathyan T.N
Supporting Staff